image


Pár slov o nás...

Dovolte mi představit Vám náš spolek Czech Rescue Team z. s.

Celá myšlenka vznikla z ochoty a nadšení lidí pomáhat ostatním lidem. Viděli jsme to na tornádu, na povodních, při pátrání po pohřešovaných osobách, vyprošťování vozidel z různých krizových situací, až po pomoc těm, kteří nás potřebují nejvíce, a to jsou naše děti.

Ale zároveň jsme zaznamenali určitou nekoordinovanost těchto lidí a tím i velmi ztíženou situaci pro záchranné složky IZS, kterým mnohdy tato dobrovolnická pomoc může způsobovat ještě větší komplikace při samotném zásahu.

Proto jsme se rozhodli pro vznik organizace, která by se zabývala sdružením těchto lidí, zvyšováním jejich kvalifikace, jak v oblasti zdravovědy, komunikace s IZS, zvládáním krizových situací a možnosti nasazení těchto lidí při vzniku nenadálých událostí.

Spolek nemá v žádném případě ambice suplovat činnost záchranných složek IZS a vždy bude povolávání jeho členů podmíněno požadavkem ze strany IZS na aktivní spolupráci, při řešení jednotlivých událostí.

Mezi občany naší krásné země, je velké množství lidí, kteří chtějí pomáhat nejen finančně, ale také disponují prostředky od různého technického vybavení, přes kvalitními terénní vozidla, až po ochotu nasazení svých vlastních sil.

A to je naším závazkem vůči společnosti, které jsme součástí. Pomáhat, kde to bude potřeba a ukázat ostatním lidem, že i když se mohou stát události, které jim ve vteřině dokáží převrátit jejich život naruby, tak spolu to zvládneme…

image

Serch And Rescue

Pátrání po pohřešovaných osobách v otevřeném terénu je jednou z nejtěžších disciplín.
Proto chceme připravovat týmy vyškolených dobrovolníků, kteří budou v jednotlivých krajích pro takové případy dostupní a ze strany IZS snadno povolatelní. Jelikož si uvědomujeme, že čas je v takovém případě až na prvním místě a nikdy nevíme, kdy se do takové situace může dostat kdokoli z našich blízkých...

Offroad Angels

Pomoci v těžkých terénních podmínkách, kdy nejde o životy, nebo akutní materiální újmu, se naši členové věnují již delší dobu s velmi dobrými výsledky.
Proto je naše dobrovolná jednotka, připravena kooperovat, a s kvalitním vybavením i profesionálním přístupem, být na vyžádání, týlovým zabezpečením složkám IZS.

image
image

Vzdělávání a osvěta veřejnosti

Žádná lidská činnost, ani ta dobrovolná, se neobejde bez vzdělávání a předávání si zkušeností a informací.
Proto si klademe za cíl spojovat aktivní členy IZS s laickou veřejností, a tak zvyšovat povědomí o práci záchranných složek. Také školeními a odbornými semináři, zvyšovat kvalifikaci a připravenost dobrovolníků, kteří se budou chtít aktivně podílet.

ARPKI
Náš strategický partner

ODBORNÝ GARANT PRO ROZVOJ, BUDOVÁNÍ A OCHRANU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Organizace technické podpory, edukace a certifikace pro zabezpečení a ochranu vybavení zařízení kritické infrastruktury.

www.arpki.cz

image

Kontakt

Tomáš Cozl - předseda spolku, správní rady
tomas.cozl@czechrescueteam.cz

Miroslav Bašek - místopředseda správní rady
miroslav.basek@czechrescueteam.cz

Martin Břeň - člen správní rady
martin.bren@czechrescueteam.cz

Název: Czech Rescue Team z. s.
Spisová značka: L 20606 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Butovická 34, Butovice, 742 13 Studénka
IČ: 18017142